content

אודות

אודות

 (RNDARC) Ramat Negev Desert Agro-Research Center

מו"פ רמת הנגב - המרכז לחקלאות מדברית

מאחורי החקלאות הענפה ברמת הנגב עומד מו"פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב שהוא מרכז ניסויים לחקלאות בתנאי מדבר.

מי ההשקיה לחקלאות ברמת נגב מבוססת על  מי "המוביל הארצי" -כיום מים מותפלים המופקים מהים התיכון ובמי תהום מליחים הנשאבים מבארות מקומיות וכן על מיהולים שונים של שני מקורות מים אלו.  

המרכז ממוקם לא הרחק מהיישוב אשלים, כ-30 ק"מ מדרום לבאר-שבע (ממוצע גשמים: כ-90 מ"מ לשנה בלבד), קרוב לשפת נחל הבשור, מקום מפגשם של שני סוגי קרקע: אדמת לס ואדמת חול. ייעודו הוא פיתוח שיטות גידול, השקיה, דישון ועיבוד של גידולים חקלאיים והתאמתם לתנאים האקולוגיים הייחודיים של האזור. זאת באמצעות ייזום סקרים, מחקרים עיוניים וניסויים רבים בשטח. 

תרומתו של מו"פ רמת הנגב מתבטאת במתן כלים וידע נרחבים, אפשרויות גידול חקלאי במים מליחים, במציאת יתרונות איכותיים ואורגנולפטים, השקיה במים מליחים, פיתוח זני גידול חדשים באזור, שיפור איכות היבול, הגדלת מכסת המים העומדת לרשות החקלאי, והפיכת המשק החקלאי למשק רווחי. כמו-כן מו"פ רמת הנגב מסייע לפיתוח חקלאות ימית באזור. 

עבודות המחקר והפיתוח נעשות על-ידי חוקרים מקומיים וחוקרים ממוסדות מדעיים: 
אוניברסיטת בן-גוריון, מכון וולקני, האוניברסיטה העברית, קק"ל ועוד, ומדריכים משירותי ההדרכה של משרד החקלאות (שה"מ). 
מו"פ רמת נגב הקים ומנהל מרכז בינלאומי ללימודי חקלאות מדברית. 

מטרת המרכז: 
הכשרה עיונית ומעשית בחקלאות מדברית מתקדמת של סטודנטים ממדינות שונות בעולם בהן החקלאות לא מפותחת. מרכז זה יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות האקדמיים מהם יגיעו הסטודנטים, ועמידה בדרישותיו תהווה חלק אינטגרלי מהדרישות האקדמיות לקבלת התואר.

אודות מייסד התחנה - לחצו כאן