הוועדה לעובדים זרים 31/10/23 דיון בכנסת https://www.moprn.org/ he מועצה איזורית רמת נגב ומו״פ רמת נגב בניצוחו של יענקלה׳ מוסקוביץ׳ התגייסו למבצע פינוי והצלה של מאות תאילנדים ומתמחים זרים https://www.moprn.org/node/154 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/154" hreflang="he">מועצה איזורית רמת נגב ומו״פ רמת נגב בניצוחו של יענקלה׳ מוסקוביץ׳ התגייסו למבצע פינוי והצלה של מאות תאילנדים ומתמחים זרים </a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Tue, 17 Oct 2023 10:45:33 +0000 menashe23 154 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/154#comments רובוט לקטיף עגבניות צ'רי המבוסס על בינה מלאכותית https://www.moprn.org/node/140 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/140" hreflang="he">רובוט לקטיף עגבניות צ&#039;רי המבוסס על בינה מלאכותית</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Thu, 28 Sep 2023 19:17:10 +0000 menashe23 140 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/140#comments סיכום עונה 2022 https://www.moprn.org/node/122 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/122" hreflang="he">סיכום עונה 2022</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Sun, 06 Aug 2023 13:10:41 +0000 mopadmin 122 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/122#comments דפון - מחלות נבילה בעגבניה https://www.moprn.org/node/100 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/100" hreflang="he">דפון - מחלות נבילה בעגבניה</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Thu, 20 Jul 2023 12:47:22 +0000 mopadmin 100 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/100#comments דפון -מקדמי השקיה בעגבנית שרי חממות ברמת נגב https://www.moprn.org/node/99 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/99" hreflang="he">דפון -מקדמי השקיה בעגבנית שרי חממות ברמת נגב</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Thu, 20 Jul 2023 12:40:40 +0000 mopadmin 99 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/99#comments סיכום עונת מחקרים 2019 https://www.moprn.org/node/48 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/48" hreflang="he">סיכום עונת מחקרים 2019</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Tue, 04 Jul 2023 11:50:27 +0000 mopadmin 48 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/48#comments דפון השקיה בעגבניות רמת נגב https://www.moprn.org/node/9 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/9" hreflang="he">דפון השקיה בעגבניות רמת נגב</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/content/links--node.html.twig' --> Mon, 17 Aug 2020 11:29:22 +0000 effecTadmiN 9 at https://www.moprn.org https://www.moprn.org/node/9#comments