title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
הרשמת/עריכת משתמשים במערכת
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
פרטי משתמש
הסיסמא יכולה להכיל אותיות באנגלית, מספרים וסימנים מיוחדים, אך ללא רווחים בתחילה או בסיום, וללא אותיות בעברית כלל. תודה!
אי הגדרת קטגוריית קשר למשתמש, תגרום לאי הופעתו ברשימות ספר הטלפונים
סימון תכונה זו מגביר את אבטחת פרטי הקשר, וימנעו חשיפתם בפני משתמשים שאינם רשומים
שייכות לרשימת תפוצה תאפשר לשלוח לנמען הודעות המועברות לתפוצות שונות באתר
שימו לב שעל מנת להסיר מנוי חידושים, לא מספיק להסיר סימון זה, יש להסיר אותו מכאן ולאחר מכן להסיר מתיבת הסימון ולשמור פרטי המשתמש.
  קוד ביטחון

רשימת פרטי קשר