קבצים

http://www.moprn.org/media/sal/yaom_eion_bnosha_gidol_tmrim.pdf