title

תכנית עבודה 2018

מו"פ רמת הנגב עוסק בימים אלו בבניית תכנית עבודה לשנת 2018 ומעוניין לשתף את ציבור החקלאים בבניית תכנית זו.

חקלאים המעוניינים להשתתף בבניית התוכנית מוזמנים לשלוח רעיונות למחקר.  רעיונות אלו עשויים לתת פתרון לבעיות המעסיקות אתכם כיום.

כתובת למשלוח:  agr_exp@mop-rng.org.il

תודה

צוות המו"פ

אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה