title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

סיכום עונת הזית 2006

סיכום העונה 2006-2007 בתאריך 26/4/07 , יום ה', בשעה 09:00-13:00 בתחנת הניסיונות ברמת הנגב. סדר דוברים:

09:00 - התכנסות
09:30 – 09:45 - פתיחה – יענקלה מוסקוביץ מנהל מו"פ רמת הנגב
09:45 – 10:05 – מבחן זנים בתחנה – איציק דוד
10:05 – 10:25 – מסיק בבוצרת – דר' ארנון דג, גילת
10:25 – 10:50 - ניסוי סירוגיות – דר' ארנון דג, גילת
10:50 – 11:10 – פוליפנולים והגדרת איכות אזורית – זוהר כרם, וולקני
11:10 – 11:40 – יבולי פרי ושמן 06-07 – יזהר טוגנדהפט
11:40 – 12:00 – הפסקה
12:00 – 12:20 – הצמאה לקראת מסיק לשמן – נמרוד פריאל
12:20 – 12:40 – יבולי פרי ושמן 06-07 – אורי יוגב, מנכ"ל דרך השמן בנגב
12:40 – 13:00 – דיון, וסיכום

ב ב ר כ ה,
יענקלה מוסקוביץ ציון שמר
מנהל מו"פ מנהל תחנת הניסיונות
רמת הנגב רמת הנגבאין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה