קבצים

http://www.moprn.org/media/sal/docs/44/f5_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%9C%201982-2007.xls