קבצים

http://www.moprn.org/media/sal/docs/29/f5_%D7%A9%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8.%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202003.xls