קבצים

http://www.moprn.org/media/sal/docs/28/f5_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%98%D7%9E%D7%A4%20%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%202003-2010.xls