קבצים

http://www.moprn.org/media/sal/docs/22/f5_%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D_2007.xls