קבצים

http://www.moprn.org/media/sal/docs/20/f5_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%20%D7%98%D7%9E%D7%A4%20%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%202007.xls