title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

צוות העובדים במו"פ

יענקלה מוסקוביץ | מנהל המו"פ ויו"ר הועדה החקלאית
Yankele Moskovitch |  Director, R&D Chairman of the Agricultural Committee
050-4269912
Yaacovm1@mop-rng.org.il


ציון שמר | מנהל תחנת הניסיונות
Zion Shemer |  Manager, Experimental Center

050-3699850
tsions@mop-rng.org.ilאיציק צור סמנכ"ל פיתוח כלכלי

Itzik Tzur | Deputy Director General Economic Development Division 

08-6557919 שלוחה 105

itzur@mop-rng.org.il

יובל קיי | פיזיולוג של הצמח- רכז וחוקר תחום ירקות
Dr. Yuval Kaye |  Plant physiologist- Director, Division of  Vegetablesעופר גיא| אגרונום וחוקר גידולים חדשים
Ofer Guy | New crops  Acclimation researcher


ד"ר מורן סגולי| חוקר קרקע ומים
Dr. Moran Segoli | Soil and Water Researcher

052-3774127

moran.segoli@gmail.comשבתאי כהן| חוקר ירקות והזנה

 Shabtai Cohen | Plant Nutrition Researcher 

054-6699852

sab@inter.net.il 

 ד"ר שמעון פיבוניה | חוקר הגנת הצומח

Dr. Shimon Pivonia | Plant Protection Researcher

052-3665992

shimonp@arava.co.il

 איציק דוד | רכז תחום פרחים ומטעים
Itzhak David | Director, Division of  Orchards דר' אמנון בוסתן | חוקר מטעים גפן יין

Dr. Amnon Bustan | Fruit Tree and Viticulture Researcher

054-4516193 

amnonbustan@gmail.com
מילי זנבר| חוקרת טיפול בפרי לאחר קטיף
 Mili Zanbar | Post harvest Researcher  


איימי חזקיהו | בקרת השקייה ואיכות הפרי
Amy Hiskiyahu |  Quality control- irrigation & fruit


ספיר הירמן | מנהלת אדמינסטרטיבית

 Sapir Herman | Administrative Director, Ramat Negev R&D

050-4333153

08-6557919  שלוחה 101

sapir@mop-rng.org.il

agr_exp@mop-rng.org.il
עינן שגיא| טכנאי השקיה ומיכון
Technician, Division of  Vegetables and Mechanics
050-5717614
אושרית דימטשטיין | מזכירה מי רמת הנגב
Oshrit Dimetshtein | Ramat Negev Water Company Secretary               יוסוף אבומעמר | טכנאי ירקות
Yusef Abuma'mar | Technician, Division of Vegetables
050-369985


אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה