title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

תוכנית 2011

תוכנית עבודה 2011 מו"פ רמת נגב

מספר סידורי

מספר תוכנית

נושא התוכנית

שם החוקר

תחום

הערות

1

101

מבחן זני עגבניות השקיה בשתי רמות מליחות

מיכל עמיחי

 

 

2

102

הזנה בגופרה בהשקיית עגבניות במים מותפלים

אורי ירמיהו

 

 

3

103

מבחן זני כנות השקיה ברמות מליחות

מיכל עמיחי

 

 

 

4

104

מבחן זני פלפל בחממה

כהן שבתאי

 

 

5

105

מבחן זני פלפל בבית רשת

מיכל עמיחי

 

 

6

106

מבחן כיסויים שונים בגידול פלפל בחמרשת

כהן שבתאי

 

 

7

107

שיטת עיצוב פלפל להנבה רציפה

כהן שבתאי – מדען

 

 

8

109

מלוח קיפח – פיתוח מוצר חדש

שגיא משה

 

 

9

110

אסטר ימי – גידול בתעלות מול גידול הקרקע

שגיא משה

 

 

10

111

מועדי שתילה בפלפל במבנה בית רשת

כהן שבתאי

 

 

11

114

רגלת הגינה – פיתוח מוצר חדש

ציון שמר

 

 

12

115

מבחן זני חצילים לגידול חורפי

מיכל עמיחי

 

 

13

117

איקלום מקור החסידה ופיתוח מוצר חדש

רועי יוסף

 

 

14

118

מבחן זני קישואים לגידול חורפי

מיכל עמיחי

 

 

15

119

דישון בסוגי חנקן שונים בגידול עגבניות קיץ

כהן שבתאי

 

 

16

120

מבחן עומדים בזני צ'רי חדשים

עמיחי מיכל

 

 

17

122

מבחן זני עגבניות בעלי סבילות לצהבון בגידול קיצי

ציון שמר

 

 

18

123

פיתוח ממשק הדברה להתמודדות עם כיב בקטרי

דני שטיינברג

 

 

19

124

חימום בית שורשים בגידול עירית בחורף

כהן שבתאי

 

 

20

125

גידול תבלינים בקיץ ברמות מליחות שונות

מיכל עמיחי

 

 

21

127

ניתור וזיהוי מחלות ומזיקים בסליקורניה

שמעון פיבוניה

 

 

22

128

משק מודל עגבניות מתק המדבר

כהן שבתאי

 

 

23

129

גידול תות שדה בתעלות תלויות

כהן שבתאי

 

 

24

130

אספרגוס לבן בהשקיה במים מליחים – משק מודל

שבתאי כהן

 

 

25

131

פיתוח פרוטוקול להתמודדות עם טריפס בעירית

שמעון פיבוניה

 

 

26

132

אינולה – פיתוח מוצר חדש

שגיא משה

 

 

27

133

סליקורניה – מבחן זנים חדשים

שגיא משה

 

 

28

134

עירית – חסם קפילרי משק מודל

אביתר אתיאל

 

 

29

135

פיתוח כמהת המדבר כמוצר חדש ברמת הנגב

קפולניק יורם

 

 

30

136

גידול עגבנית לתעשיה ברמות מליחות שונות

סרנגה יהושע

 

 

31

201

אלסטרומריה - אינטרודוקציה

משה יוסף

 

 

32

202

דיזאנטרה – אינטרודוקציה לפריחה

משה יוסף

 

 

33

203

אדמונית – טיםול בנמטודות

משה יוסף

 

 

34

204

נוריות – מבחן זנים

משה יוסף

 

 

35

205

אקוילגיה – הכוונת פריחה

משה יוסף

 

 

36

207

קנופופיה – השקיה במים מליחים

משה יוסף

 

 

37

210

תורמוס אקלום ופיתוח מוצר חדש

משה יוסף

 

 

38

211

לימוניום מבחן זנים

משה יוסף

 

 

 

39

215

שיחים פורחים פיתוח מוצרים חדשים

משה יוסף

 

 

 

40

216

ענפים דקורטיביים פיתוח מוצר חדש

משה יוסף

 

 

 

41

217

קאלה צבעונית

משה יוסף

 

 

רק אם תאושר תוכנית מדען

42

218

כלניות מבחן זנים

משה יוסף

 

 

 

43

303

מבחן זנים בזיתים השקיה ברמות מליחות

איציק דוד

 

 

 

44

307

מבחן זני רימון השקיה במים מליחים

דורון הולנד

 

 

 

45

309

מבחן זנים ענבים ליין

איציק דוד

 

 

 

46

311

מבחן זני שקד השקיה במים מליחים

איציק דוד

 

 

 

47

313

פיתוח ממשק להתמודדות עם דוררת בזיתים

לאה צרור

 

 

 

48

314

ממשק השקיה ודישון בזיתים

אלון בן גל (תכנית מדען)

 

 

 

49

315

עיצוב עצי זית למסיק בבוצרת

ארנון דג

 

 

 

50

317

שיזף סיני – פיתוח מוצר חדש משק מודל

יובל קיי

 

 

 

51

318

איתור מחסורים ביסודות הזנה בזיתים

ארנון דג

 

 

 

52

319

תמר בהרי השקיה ברמות מליחות

שמר ציון

 

 

 

53

321

שימוש בתעלת קומפוס לשיםור ההנבה מטעים מתנוונים בזיתים

ארנון דג

 

 

 

 

54

322

אינטרודוקציה של זני ברימון

איציק דוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

323

השפעת הצללה ברימון על איכות וכמות פרי ברימון

איציק דוד

 

 

 

56

324

השפעת השקיה בחוסר על ענבים ליין ברמת הנגב

 

 

שמעון רחמילביץ

 

 

57

325

בחינת גידול ענבי מאכל במבנים

 

 

חגי יסעור

 

 

58

326

הדברה משולבת של זבוב הזית

 

יזהר טוגנדהפט

 

 

59

327

ייעול הפקת שמן בבתי בד בזיתים בעלי אחוז גבוה של מים

 

 

 

זוהר כרם

 

 

60

401

ניתור גורמי מחלה בדגים

 

דינה זילברג

 

 


אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה