title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

תוכנית 2009

תוכנית עבודה לשנת 2009- מו"פ רמת נגב


ירוקות - עגבניות:
 
101 . מבחן זני עגבניות טעם.
119. בחינת סוגי דשן מוצק, להזנה בעגבניות.
120. בחינת עומדים בזני צ'רי חדשים.
122.מבחן זני עגבניות עמידות לצהבון.
105. מבחן זני פלפל בבית רשת.
107. שיטות עיצוב פלפל בהצללה אופקית.
106. גידול פלפל בחמרשת.
104. מבחן זני פלפל בחממה.
108. בטטות פיתוח ממשק השקיה במים מליחים.


מטעים
303. זיתים השנים בשלוש רמות מליחות.
304. מבחן זני זית השקיה במים מליחים.
311. שקד – השקיה ברמות מליחות.
310. מבחן זני כנות בשלוש רמות מליחות – קברנה סוביניון.
309. מבחן זני ענבים ליין.
307. מבחן זני רימונים השקיה במים מליחים.
302. פסיפלורה – השקיה בשתי רמות מליחות.
316. כיסוי רימונים בסוגי רשתות (משך מודל)
313. הדברת דוררת בזיתים.
315. עיצוב עצי זית למטעים בבוצרת.
314. ממשק השקיה ודישון בזיתים השקיה במים מליחים .
317. שיזף סיני גידול חדש במים מליחים (משך מודל).


דגים
401. ניטור גורמי מחלה.
402. אקלום זנים חדשים.


פרחים
201. אלסטרומרייה – ע"י טיפולי המרצה לחומר הריבוי.
204. נוריות – משטרי תאורה ומועדי שתילה.
206. קניפופיה – פיתוח זנים חדשים.
202. דיסנטרה – הכוונת פריחה לאורך עונת השיווק ע"י טיפול המרצה ועיצוב.
205. קלה צבעונית – שיטות גידול למניעת אירווניה.
203. אדמונית – טיפולים למניעת נמטודות במהלך הגידול והאכסון.
209. אינטרודוקציה של גידולים חדשים רב שנתיים.
208. אדמונית מבחן זנים.
213. אלסטרומריה-משק  מודל.


הלופיטים
110. ממשק השקיה ודישון בסטר ימי.
112. בחינת מועדי זריעה בסליקורניה.
113. פיתוח אגרו טכניקה לייצור זרעי אסטר.
109. פיתוח אגרו טכניקה לגידול מלוח כתבלין טרי.
114. רגלת הגינה פיתוח מוצר חדש.
117. פיתוח אגרו טכניקה לגידול מקור חסידה.
 
 
תבלינים
121. שימוש בצמחי מלכודת בעירית.
116. ממשק גידול וקציר של מליסה בקיץ.
אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה