title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

תוכנית 2005

תוכנית עבודה לשנת 2005  מו"פ רמת נגב

פרחים

מבחן זנים: 1. זריעים 2. מריסטמטיים
הכוונת פריחה לקטיף פרחים מחומר דו שנתי
אמריליס + צביסטר + אלסטרומריה

לימוניום

מבחן זנים מזריעים
מבחן זנים לגידול דו-שנתי
רודבקיה, סקביוזה

קנופופיה

חיסכון במים, אינטרודוקציה

פרוטאות

טיפולי קיץ לחומר הריבוי

אדמוניות

בחינת השפעת הגידול במים מותפלים על גידול עדעד

עדעד

מבחן זנים חדשים

ברבטוס

בחינת זנים חדשים

דיגיטליס

ירוקות

מבחן זנים לקטיף באוגוסט-ספטמבר

מלון

מבחן כנות לעמידות למחלות ומזיקי קרקע ולהשקייה במים מליחים (תכנית מדען) -שתילה אמצע אוגוסט
גידול עגבניות בנפח שורשים שונה (תכנית מדען) שתילה אמצע אוגוסט
מבחן זני עגבניות שרי לגידול בקייץ - שתילה במאי
מבחן זני עגבניות בתנאי רמת הנגב - שתילה אמצע אוגוסט

עגבניות

פיתוח אגרוטכניקה לגידול פלפל לכל אורך השנה כולל טיפולי גיזום (תוכנית מדען)

פילפל

מבחן סוגי תבלינים וירקות לגידול במהלך כל השנה

ירקות עלים/תבלינים ברמות מליחות משתנות

פיתוח מוצר חדש המושקה במים מליחים (E.C 15-20)

הלופיטים/סליקורניה

סליקורניה

זני עגבניות שרי לייצוא - גידול קיץ

משקי מודל ירקות

אורגני

בטטה

מטעים

מבחן זני חוחובה בשלוש רמות מליחות המשך טיפול

חוחובה

גידול עצי זית ברמות מליחות משתנות- המשך.
מבחן זנים במים מליחים המשך גידול.

זית

מבחן זנים במים מליחים המשך גידול

שקד

סוביניון בלאנק- מבחן שתי כנות בשלוש רמות מליחות המשך
מבחן זנים המשך
קברנה סוביניון מבחן זני כנות בשלוש רמות מליחות בקרקע דיונה המשך גידול.

כרם יין

מבחן זנים

רימונים

מבחן זנים - השקיה במים מליחים

מרולה

הדברת דוררת בזיתים - דר' לאה צרור - גילת
מבחן זנים - עיצוב לבוצרת - דר' ארנון דג – גילת
בדיקת חומרים להדברת זבוב הזית ומניעת התאדות- חוות ר.א.מ.

משקי מודל מטעים

אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה