title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

דוח ועדה 13.11.07

לכבוד  חברי הועדה החקלאית – רמת הנגב
 
פרוטוקול ישיבת ועדה חקלאית שהתקיימה בתאריך 13/11/07
 
נוכחים: אלון צדוק, יעקב סבדיה, איציק לוי, עמית זיו, רמי שעיה, יענקלה מוסקוביץ, מנשה לוי, ציון שמר, איציק ניר
 
1.      דיווח –
א.      דווח לחברי הועדה על פעילות פורום פריפריה בנושא עובדים זרים וההתקדמות בהכנסת עובדים זרים לרמת הנגב. סוכם בהתאם לבקשתו של איציק לוי – קדש ברנע, לקדם את נושא מס המעסיקים ולפעול לביטולו.
ב.      כמו כן נמסר דיווח לחברים על פרוייקט משתלמים בחקלאות מדברית המתקיים ברמת הנגב.
ג.       בנושא מים – נמסר דיווח על קידום פרויקטים לפיתוח המים ברמת הנגב – 1. קו מים שפירים אשכול – רמת הנגב 2. מאגר שדה בוקר למים מליחים 3. מאגר רמת הנגב למים מליחים 4. קידוח חלוצה – כל  הנושאים הנ"ל בטיפול הועדה החקלאית מול חברת מקורות. 
  
2.      הצגת תכנית עבודת המו"פ לשנת 2008 –
תכנית העבודה שהוכנה ע"י צוות המו"פ הוצגה בפני חברי הועדה החקלאית באופן מפורט – התכנית אושרה. כמו כן התכנית תובא לאישור במהלך השבוע הבא בפני חברי ההנהלה המשותפת של מו"פ רמת הנגב ומו"פ דרום.
 
3.      אתר האינטרנט מו"פ/ועדה חקלאית –
 
מנשה לוי מסר דיווח על הקמת אתר אינטרנט של המו"פ, כמו כן נמצא באתר מידע שוטף (און ליין) בנושא מטאורולוגיה לשרות חקלאי רמת הנגב. האתר הוצג בפני חברי הועדה.
 
4.      שונות –
 הוחלט לפנות לישובים החקלאיים ברמת הנגב על מנת לצרף נציג נוסף         לוועדה החקלאית.
 
               רשם : יענקלה מוסקוביץ
אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה