title

אודות

מו"פ רמת הנגב - מרכז ניסויים לחקלאות מדברית

מאחורי החקלאות הענפה ברמת הנגב עומד מו"פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב – מרכז הניסויים לחקלאות מדברית, המשתמש במי "המוביל הארצי" ובמי תהום מליחים הנשאבים מבארות מקומיות.

המרכז ממוקם לא הרחק מהיישוב אשלים, כ-30 ק"מ מדרום לבאר-שבע (ממוצע גשמים: כ-90 מ"מ לשנה בלבד), קרוב לשפת נחל הבשור, מקום מפגשם של שני סוגי קרקע: אדמת לס ואדמת חול. ייעודו הוא פיתוח שיטות גידול, השקיה, דישון ועיבוד של גידולים חקלאיים והתאמתם לתנאים האקולוגיים הייחודיים של האזור. זאת באמצעות ייזום סקרים, מחקרים עיוניים וניסויים רבים בשטח.

תרומתו של מו"פ רמת הנגב מתבטאת במתן כלים וידע נרחבים אפשרויות גידול חקלאי במים מליחים, במציאת יתרונות איכותיים ואורגנולפטים, שקיה במים מליחים, בפיתוח זני גידול חדשים באזור, בהשגת יבולים חקלאיים איכותיים ביותר, בהגדלת מכסת המים העומדת לרשות החקלאי, ובהפיכת המשק החקלאי למשק רווחי. כמו-כן תורם מו"פ רמת הנגב לפיתוח חקלאות ימית באזור.

עבודות המחקר והפיתוח נעשות על-ידי חוקרים מקומיים, חוקרים ממוסדות מדעיים:
אוניברסיטת בן-גוריון, מכון וולקני, האוניברסיטה העברית, קק"ל ועוד, ומדריכים מלשכת ההדרכה של משרד החקלאות.
לאחרונה החל מו"פ רמת נגב בהליך להקמת מרכז בינלאומי ללימודי חקלאות מדברית.

מטרת המרכז:
הכשרה עיונית ומעשית בחקלאות מדברית מתקדמת של סטודנטים ממדינות שונות בעולם בהן החקלאות לא מפותחת. מרכז זה יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות האקדמיים מהם יגיעו הסטודנטים, ועמידה בדרישותיו תהווה חלק אינטגרלי מהדרישות האקדמיות לקבלת התואר.


אין תוצאות

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

תגובה חדשה